Odstąpienie od umowy

Klient, który dokonał zakupu w Sklepie etuitelefon.pl, będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu (na adres Damian Kość epowerbank.pl, ul. Jeleniogórska 24A, 30-422 Kraków)
a) W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient będący konsumentem zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (przykładowe oświadczenie poniżej). Skan oświadczenia można przesłać na emailem na [email protected] i dołączyć do zwracanego towaru.
b) Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy, 
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
d) Sklep dokonuje zwrotu płatności do 14 dni od otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
e) Sklep zwróci płatności które poniósł Klient przy zamawianiu towaru wraz z kosztami dostawy, jednak w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszej oferowanej w Sklepie formie dostawy. Więcej na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/
f) Sklep nie ponosi kosztu odesłania rzeczy

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy możesz pobrać stąd.

X